waarde grond nederland

Heeft de plek waar je woont in Nederland invloed op de waarde van je grond?


Bekijk de kadastrale kaart van Nederland eens op kadasterdata.nl en vergelijk hierbij de prijzen van kavels uit verschillende delen van het land. Iets wat vrijwel direct op zal vallen, is dat er een groot verschil zit in de prijs die je voor deze kavels betaalt! Een kavel in Groningen zal bijvoorbeeld goedkoper zijn dan een kavel in de buurt van Amsterdam of Utrecht. Niet alleen de grondprijzen kunnen sterk verschillen tussen delen van Nederland. Ook de WOZ waarde van een woning verschilt vaak. Het is niet voor niets dat met name starters steeds vaker naar woonruimte buiten de grote steden zoeken. Hier is de kans veel groter dat zij de woning toegewezen krijgen.  

Losse kavel kopen voor een nieuwbouwproject 

Het vergelijken van de waarde van de grond is voornamelijk interessant, wanneer je voornemens bent om een losse kavel te kopen. Ook bij bijvoorbeeld een nieuwbouwproject wordt de grond vaak los afgerekend bij het ondertekenen van een koopcontract. Koop je een bestaande woning, dan wordt een totaalprijs berekend. Het is hierbij lastig af te leiden, wat je voor de grond betaalt en welk deel van de kosten betaald wordt voor de woning zelf. In welk deel van Nederland heb jij een betaalbare kavel gevonden om je woning te kunnen realiseren?  

Je betaalt niet altijd voor de grond 

Het klinkt misschien gek, maar wist je dat je bij de aankoop van een woning niet altijd hoeft te betalen voor de grond? Dit is bijvoorbeeld het geval bij een woning in een gemeente, waar men erfpacht in rekening brengt. De gemeente is in dit geval eigenaar van de grond en verpacht deze aan jou als koper. Het staat je vrij om de grond naar eigen inzicht te bewerken. Je kunt hier dus een tuin van maken, je kunt er een tuinhuis op plaatsen, enzovoorts. Wil je een aanbouw aan je woning bouwen, dan kan dit lastiger zijn. Voordeel van erfpacht is dat je geen grote investering hoeft te doen in de grond. Nadeel hiervan is dat je periodiek een bedrag betaalt voor het pachten van de grond.  

Grond kopen van de buren 

Het bekijken van de kadastrale kaart is niet alleen interessant wanneer je overweegt om een nieuwe woning te kopen. Ook wanneer je bijvoorbeeld grond wilt kopen van de buren kan het interessant zijn om te kijken naar de grondprijs in jouw wijk. Het maakt dat je direct een realistisch bod kunt doen, wat de kansen vergroot dat de buren de grond ook daadwerkelijk aan je willen verkopen. 

You may also like

Comments are closed here.