financien na scheiding

Tips voor het verdelen van de financiën na een scheiding


Een echtscheiding gaat gepaard met veel veranderingen. Niet alleen privé, maar ook financieel moeten de betrokkenen zich heroriënteren. Wie krijgt wat? En hoe ziet het dagelijks leven eruit als er plotseling geen twee salarissen meer zijn? Zelfs een verstandige financiële structurering kan helpen, omdat het een overzicht geeft van wat er wordt uitgegeven.

Maar het geheel werkt ook op andere gebieden. In het algemeen is het raadzaam om geld altijd te structureren en te verdelen. Hoeveel is beschikbaar voor vaste lasten, welk deel is bestemd voor kleding en hoeveel geld is beschikbaar voor vrije tijd. Het lijdt geen twijfel dat veel mensen zich na een scheiding plotseling moeten beperken. Vooral als de andere partner beter heeft verdiend, zullen sommige uitgaven in de toekomst moeten worden heroverwogen.

Is het echt nog mogelijk om drie keer per jaar op vakantie te gaan? Is het mogelijk om geld te besparen in het dagelijks leven? Het gevaar bestaat dat men zich in de schulden steekt als alles plotseling wordt veranderd. Maar dankzij dienstverleners als Klarna en andere eWallet-aanbieders kan structuur in het dagelijks leven worden gebracht.

Het begrotingsboek als overzicht – waarom het zo nuttig is

Een van de belangrijkste manieren om geld te besparen of onder controle te houden is het verdelen en controleren van de uitgaven. Hier kunnen e-wallets een grote hulp zijn, bijvoorbeeld op het gebied van entertainment. U vindt bijvoorbeeld talrijke Klarna-casino’s op Time2play.com waar de storting via de portefeuille werkt. Dankzij de digitale toegang kunt u meteen zien hoeveel u al heeft uitgegeven aan entertainment.

De eWallet biedt het perfecte overzicht als het gaat om digitale uitgaven. Hier kunnen limieten en grenzen worden gesteld, zodat er geen gevaar is voor overmatige schuldenlast. In het dagelijks leven is de situatie anders, omdat de eWallet vaak nog niet bruikbaar is aan de kassa van de supermarkt. Om toch controle te houden, is het de moeite waard een begrotingsboek bij te houden en het geld te verdelen.

In sommige gezinnen wordt aan het begin van de maand de enveloppe-methode gebruikt. Al het geld voor de weekboodschappen wordt in vier enveloppen gestopt. Er is maar één envelop per week. Zo blijft er genoeg geld over voor de boodschappen in week 2, 3 en 4.

De enveloppenmethode werkt ook voor andere uitgaven, zoals kleding. De meeste mensen kopen hun kleding tegenwoordig online, maar sommige mensen gaan nog steeds winkelen in de stadscentra. In dat geval helpt het om het budget in een envelop bij je te hebben. Als het leeg is, zijn er geen aankopen meer. De scheiding helpt om geld alleen uit te geven voor het betreffende doel.

Tekorten – wanneer er helemaal niet genoeg geld is

Een van de belangrijkste stappen na de scheiding is het opzetten van een aparte bankrekening. Veel echtgenoten gebruiken een gezamenlijke rekening, die natuurlijk moet worden gewijzigd. Zelfs hier zijn er manieren om geld te besparen, vooral wat betreft de onderhoudskosten van de rekening. En dan helpt alleen een kascontrole. Welke bedragen zijn maandelijks beschikbaar en welke uitgaven zijn verplicht?

Als één partner na de scheiding in de grote huurwoning blijft wonen, kunnen hier al problemen ontstaan. Opeens is het geld voor de huur er niet, een verhuizing dreigt en brengt weer kosten met zich mee.

Afhankelijk van de financiële situatie is het mogelijk dat de ex-echtgenoot onderhoudsplichtig is. Hij of zij is automatisch verplicht alimentatie aan de kinderen te betalen, maar alimentatiebetalingen aan de ex-partner gelden slechts voor maximaal vijf jaar. Hulp kan echter ook uit andere bronnen komen. Er kunnen bijvoorbeeld subsidies worden aangevraagd in het kader van de Participatiewet, die steun kunnen bieden na een moeilijke scheiding en tijdens de fase van het zoeken naar werk. Tip: Het is belangrijk te onthouden dat de echtscheiding zelf ook geld kost. Als het een harmonieuze scheiding is, kan er geld bespaard worden door een advocaat te delen.

Verzekeringscheck – welke verzekeringen zijn echt nodig?

Na een scheiding vallen gezamenlijke verzekeringen plotseling weg. Ziektekostenverzekering, autoverzekering, aansprakelijkheid – allemaal kosten die plotseling op beide ex-partners neerkomen. Een ziektekostenverzekering is verplicht en heel zinvol, maar welke polissen zijn misschien helemaal niet nodig? Als u in Nederland een auto wilt besturen, moet u een autoverzekering hebben. Een inboedel-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering zijn daarentegen optioneel. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringen en algemene ongevallenverzekeringen.

Zelfs als deze laatste vrijwillig zijn, is het voor de meeste mensen niet de moeite waard om ze op te zeggen. Zonder aansprakelijkheidsverzekering wordt het bijvoorbeeld erg duur als er een claim wordt ingediend. Toch zijn er mogelijkheden om geld te besparen, namelijk door van aanbieder te veranderen. Aangezien oude verzekeringen bij een scheiding sowieso worden opgezegd, is dit het juiste moment om op zoek te gaan naar iets nieuws.

Als het plotseling komt – Eerste hulpmaatregelen bij een dreigende echtscheiding

Anders dan in buurland Duitsland hoeven echtparen in dit land geen scheidingsjaar in acht te nemen als er een echtscheiding is gepland. Zodra het huwelijk als verbroken wordt beschouwd, is er geen reden meer om bij elkaar te blijven. Als beide partners werk hadden, was het levensonderhoud meestal verzekerd. De situatie is anders als de ene partner werkt en de andere het druk heeft met de zorg voor de kinderen.

Over het algemeen moet de afwezige partner alimentatie betalen voor bestaande kinderen. Hij of zij kan deze betalingen niet van de belasting aftrekken en is daartoe verplicht. Dit heeft echter geen nut voor de andere partij als de betalingen niet worden gedaan of voor de rechter moeten worden uitgevochten. In dit geval is de Participatiewet van toepassing. Daarin staat dat mensen een gegarandeerd minimuminkomen moeten krijgen. Een verzoek kan worden ingediend bij het bevoegde bureau als de gescheiden persoon:

  • een alleenstaande ouder is en minder geld beschikbaar heeft dan de bijstandsnorm
  • geen recht heeft op andere uitkeringen
  • is niet opgesloten
  • heeft geen eigen vermogen van meer dan 5.920 euro

Bij acute tekorten is het mogelijk zekerheid te stellen door middel van een voorschot. Als de kinderen nog geen vijf jaar oud zijn, bestaat er aanvankelijk alleen een verplichting om ze op te voeden. Bij oudere kinderen ondersteunen de autoriteiten de gescheiden persoon om zo snel mogelijk weer werk te vinden.

Conclusie: scheiden is niet gemakkelijk, geld wordt snel een probleem

Echtscheiding is inderdaad een grote uitdaging in het leven van mensen. Niet alleen het dagelijks leven en wonen verandert volledig, maar ook financieel gebeurt er veel. Planning is slechts beperkt mogelijk, want wie verwacht een scheiding? Als het echt gebeurt, is het nuttig om te plannen, vooral financieel, en zo het overzicht niet te verliezen.

You may also like

Comments are closed here.